Zwroty i reklamacje

Jeśli boisz się zakupić voucher prezentowy na naszej stronie, to z pewnością ucieszy Cię nasza polityka w zakresie współpracy z Klientami zdecydowanymi na zwrot zakupionych voucherów lub też tych, którzy zgłaszają reklamacje związane ze świadczonymi przez nas usługami. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tych kwestii.

Jak dokonać zwrotu?

Jeśli Voucher Prezentowy nie został zarezerwowany lub zrealizowany, Klientowi zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014r. poz 827 ze zm.) przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, winno zostać przesłanie w formie pisemnej na adres Grupy Etna.

Zwrot wpłaconej uprzednio przez Klienta kwoty następuje na jego rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznie złożonego odstąpienia od umowy przez Klienta.

POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jak złożyć reklamację?

Reklamacje z tytułu niewykonania Prezentu lub też nienależytej Realizacji Vouchera Prezentowego należy zgłosić Administratorowi serwisu w terminie 14 dni od daty Realizacji Vouchera Prezentowego lub daty, w której miał on być zrealizowany.

Administrator serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 

Informacja o możliwości wyrównania strat:

Usługodawca informuje, że z dniem 27 stycznia 2021 r. wprowadził do Regulaminu modyfikacje na korzyść konsumentów. Jeśli którykolwiek z klientów, który do tego dnia zrealizował voucher, poniósł ewentualne straty w związku z działalnością usługodawcy, proszony jest o kontakt celem przedstawienia swojego roszczenia do rozpoznania pod adresem mailowym: kontakt@autoprezent.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.