Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych optymalizujących procesy biznesowe firmy z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP II wraz z systemem zarządzania i bezpieczeństwa floty, rozwiązań webowych oraz ESOK.”

Beneficjent: GRUPA ETNA Sp. z o.o. SKA

Wartość projektu: 1 528 294,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 497 006,40 zł

Cele projektu: Celem projektu jest optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa poprzez integrację działów i funkcji dzięki nowoczesnemu systemowi zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP II, automatyzację procesu sprzedaży dzięki wdrożeniu elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) oraz rozwój usług firmy świadczonych internetowo poprzez stworzenie systemu zarządzania platformami internetowymi oraz platformy internetowej usług autoprezentowych.

Planowane efekty: Najważniejsze efekty projektu obejmują zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstwa, wdrożenie innowacji procesowej i organizacyjnych oraz wzrost zatrudnienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.