Prędkości na drogach w Polsce – jakie są dopuszczalne?

Prędkości na drogach w Polsce – jakie są dopuszczalne?

Prędkość jest jednym z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drogach. Stąd, jest regulowana przez przepisy ruchu drogowego, które określają maksymalne prędkości dopuszczalne dla różnych rodzajów pojazdów oraz dla różnych rodzajów dróg. W tym artykule omówimy najnowsze regulacje dotyczące dopuszczalnych prędkości na drogach w Polsce.

Prędkości na drogach w Polsce poza terenem zabudowanym

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. W 2021 roku ponad 1/4 tego typu zdarzeń były powodowane przez zbyt szybką jazdę. Niestety kierujący cały czas mają problem z tym, żeby zwolnić. A przepisy ruchu drogowego w Polsce są dość jasne i granice dozwolonej prędkości są klarowne. Za przekroczenie limitu, chociażby o 5 km/h na godzinę grozi mandat

Dozwolone prędkości na drogach można podzielić na te, dozwolone poza terenem zabudowanym, jak i te dopuszczalne w obszarach zabudowanych. Limity na drogach publicznych poza miejscowościami są mniej restrykcyjne.

Oto prędkości na drogach w Polsce dopuszczalne dla samochodów osobowych, motocykli i aut ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

  • na drogach jednojezdniowych prędkość maksymalna wynosi 90 km/h;
  • na drogach dwujezdniowych - 100 km/h;
  • na autostradach – 140 km/h;
  • na drogach ekspresowych dwujezdniowych – 120 km/h.

Jeśli chodzi o autobusy, to limity są inne. Na autostradach i drogach ekspresowych tego typu pojazdy mogą poruszać się z prędkością 100 km/h. Na pozostałych jezdniach autobusy mogą jeździć maksymalnie 70 km/h. Ciężarówki z kolei, na drogach jednojezdniowych mogą rozwijać prędkość do 70 km/h, na drogach dwujezdniowych, autostradach i ekspresówkach - 80 km/h. Tych wartości nie należy przekraczać. Gdy chcesz pędzić szybciej, zamiast robić to na drodze publicznej, postaw na przejażdżki po torze. Dzięki temu w bezpiecznych warunkach możesz pędzić wybranym pojazdem.

Jaką można jechać prędkością na drodze

Dozwolone prędkości na drogach w terenie zabudowanym

Dopuszczalne prędkości na drogach 2023, jeśli chodzi o teren zabudowany, są zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż poza tymi obszarami. Wynika to głównie z tego, że zagęszczenie uczestników ruchu drogowego jest zdecydowanie wyższe, stąd należy dopasować prędkość do tych warunków. W terenie zabudowanym, którym jest obszar przeznaczony na zabudowę lub już zabudowany, a nie objęty jest strefą zamieszkania lub strefą ruchu, dozwolona prędkość maksymalna wynosi 50 km/h. Limit ten obowiązuje przez całą dobę. Jeszcze niedawno granica 50 km/h obowiązywała w godzinach 5.00-23.00, za to od 23.00 do 5.00 można było podróżować z prędkością 60 km/h. Ten przepis został wycofany 1 czerwca 2021 roku. 

Ograniczenie tej prędkości występuje w strefie zamieszkania. Na tym obszarze kierujący pojazdami mogą się poruszać maksymalnie 20 km/h. Ten limit również obowiązuje przez całą dobę.

Prędkości na drogach 2023 w krajach europejskich

Polskie przepisy są podobne do tych, które obowiązują w większości krajów europejskich. Dość liberalnie do limitów podchodzą Niemcy. To jedyny kraj w Europie, w którym nie ma górniej granicy na niektórych odcinkach autostrad. Niemniej jednak rekomendowana prędkość to 130 km/h. We Francji za to na drogach pozamiejskich można jeździć z prędkością 80 km/h, na autostradach - 130 km/h (110 km/h w warunkach deszczu). W Wielkiej Brytanii w terenie zabudowanym prędkość jest ograniczona do 30 mil na godzinę (ok. 48 km/h), na drogach jednojezdniowych do 60 mil (ok. 97 km/h), a na drogach dwujezdniowych i autostradach do 70 mil (ok. 113 km/h).

Porównując przepisy dotyczące maksymalnych prędkości na drogach w różnych krajach europejskich, można zauważyć, że Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stosuje restrykcyjne limity w terenach zabudowanych. Na autostradach i drogach ekspresowych, Polska należy do grupy krajów z dość wysokimi dopuszczalnymi prędkościami. Przypomnijmy jednak, że bez względu na przepisy, zawsze powinniśmy dostosować prędkość do warunków na drodze, pamiętając, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

 


Zobacz inne aktualności