Żółte znaki na drogach MLC – czym są i co oznaczają?

Żółte znaki na drogach MLC – czym są i co oznaczają?

Każdy kierowca powinien znać znaki drogowe i zgodnie z tym, co przekazują, podróżować przepisowo. Jednak czasem na drogach pojawiają się oznaczenia niestandardowe, które nie są adresowane do kierowców pojazdów osobowych czy maszyn rolniczych. Są to znaki MLC. Jeśli pierwszy raz słyszysz tę nazwę, to czytaj dalej, a dowiesz się, co oznaczają i co przekazują.

Żółte znaki drogowe MLC – czym są?

Żółte znaki drogowe, znane także jako Military Load Classification (Militarna Klasyfikacja Obciążenia), są systemem używanym przez NATO oraz inne siły zbrojne na całym świecie do określania zdolności mostów, dróg oraz pojazdów do przenoszenia ciężarów. System ten umożliwia szybką i efektywną ocenę, czy dany obiekt infrastruktury lub pojazd jest w stanie bezpiecznie udźwignąć określone obciążenie, co jest kluczowe dla logistyki wojskowej, szczególnie w warunkach operacji poza własnym terytorium.

Jeśli chodzi o ich wygląd, to mają one żółty kolor. Na nich umieszczone są czarne symbole, odpowiednie dla danego oznaczenia. Znaki te są umieszczane w widocznych miejscach – przy wejściach na mosty, w punktach kontrolnych itp., aby zapewnić, że informacja o dopuszczalnym obciążeniu jest łatwo dostępna dla operatorów pojazdów i personelu odpowiedzialnego za planowanie przemieszczeń. Możesz więc je zauważyć bez problemu, nawet w pobliżu obiektów, na których możliwa jest jazda po torze.

MLC jest integralną częścią planowania operacji wojskowych, ponieważ zapewnia, że wszystkie ruchy sprzętu i zaopatrzenia są wykonywane bezpiecznie i efektywnie, minimalizując ryzyko uszkodzenia infrastruktury lub sprzętu. W Polsce najczęściej pojawiają się w miejscach, gdzie przeprowadzane są różnego rodzaju ćwiczenia wojskowe, jak np. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 w lutym 2023.

Żółte znaki na drogach MLC

Znaki MLC – kogo obowiązują?

Znaki MLC są obowiązkowe przede wszystkim dla jednostek i organizacji wojskowych, które operują w ramach struktur NATO oraz innych sił zbrojnych współpracujących lub uczestniczących w międzynarodowych operacjach wojskowych. Korzystają z nich najczęściej kierowcy ciężkiego sprzętu militarnego jak np. czołgi, pojazdy opancerzone czy też auta ciężarowe ze specjalnym oprzyrządowaniem. System klasyfikacji obciążenia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego przemieszczania sprzętu wojskowego, w tym pojazdów, sprzętu inżynieryjnego oraz zaopatrzenia.

Jednakże, znaczenie znaków MLC wykracza poza bezpośrednie zastosowania wojskowe. Mogą one być również istotne dla cywilnych firm budowlanych i transportowych, które uczestniczą w projektach wojskowych lub realizują zadania w obszarach, gdzie wymagana jest ścisła koordynacja z wojskowymi standardami obciążenia. Na przykład, podczas budowy tymczasowych mostów lub dróg w strefach konfliktu, firmy te muszą przestrzegać klasyfikacji MLC, aby zapewnić, że infrastruktura ta będzie w stanie udźwignąć ciężar wojskowego sprzętu.

Zobacz też: Odcinkowy pomiar prędkości – co to jest?

Poznaj żółte znaki drogowe MLC

Wśród znaków klasyfikacji wojskowej warto rozróżnić warianty okrągłe oraz prostokątne. Wymieniamy 7 różnych znaków MLC. Oto one:

znak W-1 – klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym;

 Znak drogowy MLC w1

znak W-2 – klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowy;
znak drogowy MLC W2

znak W-3 – klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych;

znak drogowy MLC W2

znak W-4 – klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych;

znak drogowy MLC W4

znak W-5 – klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych;

znak drogowy MLC W5

znak W-6 – szerokość mostu lub środka przeprawowego;

znak drogowy MLC W6

znak W-7 – wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu.

znak drogowy MLC W7

Znaki W-6 i W-7 mają prostokątny kształt. Nie stosuje się ich, jeśli na obiekcie zostały zastosowane odpowiednie znaki B-15 i B-16. 

Znaki MLC są więc narzędziem, które służy nie tylko armiom, ale także szerokiemu spektrum podmiotów działających w środowiskach, gdzie kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i wytrzymałości infrastruktury wobec ciężkich obciążeń. Nie są one użyteczne dla „zwykłych” kierowców, jednakże są ważne dla losów działań wojennych czy ćwiczeń militarnych. 

 


Zobacz inne aktualności