Kategorie prawa jazdy w Polsce - poznaj je wszystkie

Kategorie prawa jazdy w Polsce - poznaj je wszystkie

Kategorie prawa jazdy w Polsce odzwierciedlają różnorodność pojazdów, jakimi możemy się poruszać po drogach. Znajomość tych kategorii to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także praktyczne narzędzie, które określa nasze uprawnienia jako kierowców. W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje – warto je znać.

Jakie są kategorie prawa jazdy w Polsce?

W Polsce jest łącznie ich aż 16, z czego najpopularniejszymi są A, B i C. Warto pamiętać, że istnieją również liczne podkategorie oraz różnorodne uprawnienia dodatkowe, takie jak prowadzenie pojazdów z przyczepką. Poznaj wszystkie kategorie prawa jazdy, dzięki czemu będziesz mieć pełną wiedzę na temat dostępnych uprawnień. Zobacz też nasz artykuł o prędkości na drogach w Polsce.

Kategorie z grupy A

Przegląd uprawnień do prowadzenia pojazdów rozpoczynamy od kategorii z grupy A. Podstawowym dokumentem jest prawo jazdy kategorii AM, które pozwala na jazdę motorowerem, czterokołowcem lekkim (na przykład małym quadem), zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą, ale tylko na terenie Polski. O to uprawnienie można ubiegać się w wieku 14 lat.

Kategoria A1 to umożliwia kierowanie motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocą do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW oraz pojazdami z kategorii AM. Minimalny wiek, żeby uzyskać prawo jazdy A1 to 16 lat. Grupa A2 pozwala na kierowanie jednośladem, który spełnia wszystkie poniższe warunki: moc do 35 kW, stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg oraz nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla. Poza tym umożliwia kierowanie motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW. Minimalny wiek, który jest potrzebny, żeby uzyskać ten dokument to 18 lat.

W ramach pełnej kategorii A kierujący zyskuje uprawnienia do kierowania każdym motocyklem oraz pojazdem z kategorii AM. O ten dokument można się ubiegać w wieku 20 lat, jeśli masz już od dwóch lat prawo jazdy kategorii A2. Jeśli nie spełniasz tego warunku, to musisz mieć minimum 24 lata, żeby uzyskać dokument kategorii A.

Kategoria B

Kategoria B to najpopularniejsza grupa uprawnień. Umożliwia poruszanie się po drogach publicznych oraz skorzystanie z wyjątkowej możliwości, jaką jest jazda po torze. W ramach tej grupy można kierować samochodami osobowymi, quadami oraz motorowerami i motocyklami z grupy A1 w przypadku posiadania tego dokumentu przez 3 lata. Aby zyskać uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego w kategorii B, osoba musi ukończyć 18 lat. W ramach tej kategorii można zrobić uprawnienia B+E, która umożliwia kierowanie zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Prawo jazdy kategorii B1 pozwala na prowadzenie czterokołowców. W ramach tej grupy możliwe jest prowadzenie małego auta w silnik o pojemności mniejszej niż 50 cm3 i mocy nie większej niż 4kW. Masa samochodu bez obciążenia nie może przekraczać 400 kg dla aut do przewozu osób i 550 kg dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów.

Kategoria C

Kategoria C uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nie dotyczy prowadzenia autobusów, ale obejmuje ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne oraz zespoły takich pojazdów z przyczepami lekkimi. Do uzyskania tego uprawnienia trzeba mieć ukończone 18 lat. Do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobusu uprawnia kategoria C1. Do prowadzenia zespołu pojazdów złożonych z pojazdu z kategorii C i przyczepy potrzebne jest prawo jazdy kategorii C+E.

Kategoria D

Kategoria D prawa jazdy dotyczy osób, które chcą kierować autobusem, zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy, pojazdów z kategorii AM oraz ciągnika rolniczego. Minimalny wiek wymagany do ubiegania się o dokument z tej kategorii do 24 lata. 

Kategoria T

Kategoria T dotyczy prawa jazdy uprawniającego do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Oprócz tego umożliwia prowadzenie zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Minimalny wiek potrzebny do uzyskania tego uprawnienia to 16 lat.

Kategorie prawa jazdy

Bezterminowe prawo jazdy – czy trzeba je wymienić?

Osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy muszą pamiętać o konieczności jego wymiany. Wszyscy posiadacze takiego dokumentu muszą je wymienić do roku 2033. To oznacza, że choć taki dokument nie posiada wyznaczonej daty ważności, przewidziano termin, w którym traci on swoją ważność i konieczna jest jego wymiana.

Kategorie prawa jazdy w Polsce są dokładnie określone i regulowane przez prawo. Jeżeli planujesz rozpoczęcie kursu na prawo jazdy, dobrze jest zastanowić się nad dostępnymi opcjami i dokładnie zapoznać się z uprawnieniami, jakie oferuje każda z kategorii.

 


Zobacz inne aktualności